Начало

Проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“

№NPIMD-TO1-O-021/2022

Изпълняван от СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“ 

Срок на изпълнение на проекта: от 15/07/2022 г. до 31/10/2022 г.

Стойност на проекта: 147 313,00 лв.

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Идентификационен номер на договора: 25-00-29/19.07.2022

Тематична област 1 „Превенция на различни форми на зависимости“ – Проект с областен обхват.