Новини

Стартира онлайн анкета „Хазартна личност ли сте?“

Стартира провеждане на количествено изследване чрез онлайн анкети „Хазартна личност ли сте?“

Анкетното проучване се провежда с помощта на анкетна карта (въпросник), в който се съдържат предварително формулирани въпроси. Целта ни е да достигнем 500 лица от област Видин на възраст между 15 и 29 години без ограничения в техния социален и образователен статут. Чрез отговор на предварително формулирани въпроси анкетата ще позволи да се установи каква част от анкетираните лица имат склонност към развитие на хазартна зависимост, кой е възрастовият диапазон, в който младите хора имат най-голямо желание да пробват хазартна игра и кой от подвидовете игри е най-примамлив за тях. На базата на получената информация ще се направи доклад, който включва основни изводи, тенденции и становища.

Включете се в анкетното на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM4gkjnY2mfu633Dkox_ZR68L3bVPO-CwhdBXaP28oyzkY0w/closedform