Новини

Успешно приключи анкетно проучване „Хазартна личност ли сте?“

Екипът на сдружение „БОКАЯ“ благодари на всички участници, които взеха участие. Чрез анкетното проучване получихме точна статистическа информация за мнението на младите хора за хазарта и рисковете, които той крие при прекомерното му практикуване. Очаквайте обобщен доклад на всички участвали в проучването.